แจกันฟาแลนนอปซิสม่วง 5 ช่อ / Purple Phalaenopsis Set – 5 Stems

2,850.00฿