ดอกไม้เขตร้อนในกระถางทรงสูง / Tropical Flowers in Tall Vase

6,300.00฿